0850 441 00 76
info@famcoturk.com
Lokasyon
İstanbul / TÜRKİYE
10:00 - 17:00
Pazartesi - Cumartesi

Denetim Hizmetlerimiz

Denetim Hizmetlerimiz

Sitelerin yönetimi gibi denetiminden de kat malikleri kurulu sorumlu ve yetkilidir. Kat malikleri kurulu yönetim ve denetim de sorumluluğu değil yetkiyi devrederler. Yönetimler, ancak vekildir, yetkilendirilmiş kişi veya kurullardır. Aynı şekilde deneticiler de yetkilendirilmiş kişi veya kurullardır. Deneticilerin, yöneticilerden farkı, mutlaka maliklerden olması şartıdır.

Sitelerin denetiminden kat malikleri sorumludur. Bu denetim hesapları da içermekle beraber tamında “tutum” üzerinde yapılır. Buradaki “tutum”, yönetimin mevzuata uygun iş akışı ve işleyişinde bulunulması şartıdır. Sonuçta, yönetim vekildir.

Denetici, siteyi değil, site yönetimiyle ilgili gözlem ve hesap incelmelerini rapor haline getirmekte yetkilidir, yoksa site yönetiminin iş işleyişi ve akışına müdahil olamaz, o müdahillik yetki ve sorumluluğu kat maliklerindedir.

Yönetim ve-veya denetim konusunda, kat malikler kurulunun iradesi üstünde hiçbir resmi-adli-idari üçüncü bir özel-tüzel kişilik vesayeti yoktur.
Site yönetimleri, ön denetim yani yapısallık denetimi ile kat maliklerine vereceği hesaba her zaman hazır olmalıdır. Yapısal yönetim esnasında ayıp-kabahatin yanında işlenecek suç yöneticileri hatta ve genellikle kat maliklerini bağlarken, hizmet yönetiminde işlenen ayıp-kabahat-suç genelde kişiseldir.

Bizlerin tavsiyesi, yönetimlerin kat malikler kuruluna hesap verme süreci öncesinde ön yapısal ve saha esna denetimini anlık olarak yapacak bir müesseseyi oluşturmaları ve işletmeleridir.

İşte bizler; başta geçici yönetimin yetki ve sorumluluğu verilmiş müteahhitlerimiz olmak üzere daimi yönetimdeki sitelerin kurullarına; çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü- asker ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve saha tecrübeli site yönetimi profesyonelleri- gayrimenkul uzmanları ile üniversite profesyonel site yönetimi programlarını yürüten eğitmen ve site yönetimleri konusunda önde gelen medya kuruluşlarındaki yazarlardan oluşan bir ekip olarak ön-yapısal ve esna hizmet yönetim denetimi müessesesi kurmaya ve bunu işletmeye talibiz.