0850 441 00 76
info@famcoturk.com
Lokasyon
İstanbul / TÜRKİYE
10:00 - 17:00
Pazartesi - Cumartesi

Site Yönetimlerine Hizmetlerimiz

SİTE YÖNETİMLERİNE HİZMETLERİMİZ

Site yönetimi; 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve bu kanuna endeksli olarak hazırlanmış Yönetim Planı / bu kanunun atıf yaptığı diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde atanmış veya seçilmiş, Yönetici/Yönetim Kurulları-Denetici/Denetim Kurulları, Kat Malikleri Genel Kurulları vb. Organlar üzerinden tanımlı alanlarda,hukuki-mali-idari-sosyal boyutlu tüzel kişiliksiz bir yapıda, personel-malzeme-eğitim-prosedür dörtgeninde; güvenlik-temizlik-teknik –idari işlerden oluşan dört temel hizmeti sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırıcı vizyon üzerinden idari ve saha hizmetlerini, tahmini bütçe yaklaşımı ile hakimin müdahalesine açık, gerçekleştirme sürecidir.

Siteleri yöneticiler veya yönetim kurulları veya kat malikleri yönetmez. Siteler, kat malikler kurulunun kanuna muhalif olmayan karaları ile yönetilir. Yöneticiler kara değil, icra mercisidir; kara mercisi kat malikler kuruludur.

Maalesef, bazı meslek erbabı, bürokrat veya yöneticilik tecrübeli bazı malikler, dernek, kooperatif, şirket, siyasi parti mevzuatını site yönetimlerine yamarlar ve site yönetimlerini adliyeye, siteleri kaosa sürüklerler.

Site yönetimlerini, bazı malikler hobi, bazı müteahhitler angarya olarak görürler ve siteler konuya hakim olmayan adayların yokluktan dolayı yönetime gelmesi ile sakinler memnuniyetsizliğinden ve emlak değer kaybı yaşamaya başlarlar.

Bu kayıp ve kısır döngü ile devam eden sakinler memnuniyetsizliği dolayısı ile siteler, zamanla dışarıdan yönetim, profesyonel site yönetim firmaları arayışına girerler. Oysa sitelerin taşere edilebilecek bölümü hizmetlerdir, siteler yönetimi asla ve kata, hukuki olarak taşere edemezler. Yönetimini taşere ettiğini sanan siteler aslında yetkilerini taşere ettiklerinin farkında değillerdir ve bu değillik ilk hukuk kasisinde tüm malikleri mahkeme yaptırımlarıyla muhatap eder.

İşte bizler; site yönetimlerinin hukuki-mali-idari-sosyal sorumluluğunu, hakim karşısına çıkmayı göze alabilecek; çok boyutlu olarak site yönetimleri yapısal-hizmet ve organizasyonu hakkında emekli hakim-savcı-mülki amir-emniyet müdürü- asker ile avukat, mimar-mühendis, mali müşavir ve site yönetimi profesyonelleri- gayrimenkul uzmanları ile üniversite profesyonel site yönetimi programlarını yürüten eğitmen ve site yönetimleri konusunda önde gelen medya kuruluşlarındaki yazarlardan oluşan bir ekibiz. Site yönetimleri, adından da anlaşılacağı gibi yönetimler bütünüdür. Siteler de yapısal ve hizmet olmak üzere iki yönetim vardır. Siteler, yönetimi bir firmaya veremez, verdiğini sananlar da yapısal yönetimin sorumluluklarından kurtulamaz, site yönetimlerin tüzel kişiliği yoktur, yapılan bir hukuksuzluk site yönetimini deler geçer ve özel kişilik sahibi malike dayanıncaya kadar yol alır. Site yönetimini taşere ettiğini sanan malikler, olası adli karaların sonuçlarının tek muhatabıdır. Bizler, bir sitenin yönetimine talip olduğumuzda muhatabımız kat malikleri/temsilciler kuruludur. Bu kurulun bilgi ve yazılı onayı olmadan, yalnızca yönetim kurulu ile bir sözleşme veya işbirliği yapmayız. Kat Mülkiyet Kanunu hükümleri dahilinde, sitelerin sürdürülebilir sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artıracak işbirliğinde bulunmaya ve saha tecrübeli-mevzuat kaygılı, ticari kaygıya saygılı ve destek yönetim-danışmanlık hizmeti vermeye hazır ve talibiz.